Тема, ідея та мотив художнього твору

Автор | 15.03.2020

Тема художнього твору — це коло подій, життєвих явищ, представлених у художньому творі, у тісному зв’язку з проблемами, які з них постають і потребують осмислення.
Тема, в свою чергу, включає:

 • життєвий матеріал, що охоплює: події, вчинки персонажів або їхні думки, переживання, на­строї, прагнення, у процесі розгортання яких розкривається суть людини; сфери застосування сил та енергії людини (родина, інтим­не чи громадське життя, побут, виробництво тощо); час, відображений у творі: з одного боку, сучасне, минуле чи майбутнє, з другого — короткий або тривалий; коло подій і персонажів (вузьке чи широке);
 • проблеми, порушені у творі на основі відображеного життєвого матеріалу: загальнолюдські, соціальні, філософські, моральні, релігійні тощо.
  Ідея твору (від грец. «вигляд, первообраз») ядро авторського задуму, основна думка про змальовані у творі явища, висвітленню якої підпорядковані всі образи і художні засоби твору (Ідеали і переконання, які автор прагне донести до читача через свій твір).
  Ідею твору можна характеризувати:
 • за щаблями втілення: ідейний задум автора, естетична оцінка зображеного або авторське ставлення до зображеного, висновок читача чи дослідника;
 • за параметрами проблематики: загальнолюдська, со­ціальна, філософська, моральна, релігійна тощо;
 • за формою втілення: художньо втілена (через картини, образи, конфлікти, предметні деталі), заявлена прямо (лірич­ними чи публіцистичними засобами).
  Мотив у художньому творі (від італ. «привід, спонукання») – тема ліричного твору (іноді другорядні теми, що доповнюють основну); найменший елемент сюжету.
  Мотив (література) — проста складова частина сюжету, тема ліричного твору.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *