Твір на тему: «Вік живи — вік учися»

Автор | 15.03.2020

Я вважаю, що в народному вислові «вік живи — вік учись» ідеться про те, що наш світ і люди в ньому — речі цілковито не­пізнанні, а не про процес навчання у відповідних закладах і за­повнення прогалин у раз і назавжди засвоєних знаннях.
По-перше, світ щоденно змінюється. Це відбувається постійно й усюди, і жоден із нас, навіть найвидатніший учений, ніколи не знатиме всього про навколишній світ, хоч би йому самому здавало­ся, що має достатньо накопичених знань. Згадаймо давній, але ду­же яскравий приклад із життя Сократа. Саме він, один із найвидатніших мислителів античної доби, усвідомлював безмежність людського пізнання й відносність наших знань. Хоча він був ду­же освіченим, але не соромився визнати: «Я знаю, що нічого не знаю». Цей його афоризм не втратить актуальності ніколи.
По-друге, школа й університети можуть дати лише ази, основи наук, у кращому разі навчити продуктивно вчитися, але здобува­ти й шліфувати ці вміння та навички, застосовувати їх у власній діяльності, розвиваючи поряд з цим уміння співпрацювати з людь­ми, кожен має протягом усього життя.
Яскраві приклади особистостей (від митця-самоука до академі­ка), для яких радістю було саме таке осягнення світу, бачимо се­ред героїв Павла Загребельного. І Сивоокові (творцю Софії Київ­ської, роман «Диво»), і академікові Карналю (роман «Розгін»), і Роксолані з однойменного твору однаково притаманна жага пі­знання й творення. Енциклопедична освіченість, віра в силу люд­ського розуму властиві, до речі, і самому письменникові, можли­во, саме тому ці риси так натхненно виписані й у його образах.
Підсумовуючи викладене, доходимо висновку, що кожна лю­дина має вчитися впродовж усього життя. Світ невпинно зміню­ється — і наші знання про нього щораз потребують доповнення й переосмислення. Успіхів же досягають лише ті, для кого постій­не навчання, рух уперед є потребою природною.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *