Як написати Власне Висловлення на ЗНО з української мови та літератури

Автор | 15.03.2020

Як написати Власне Висловлення на ЗНО з української мови та літератури

Одним з етапів зовнішнього незалежного оцінювання з української мови та літератури є за­вдання з розгорнутою відповіддю — створення власного письмового висловлення на дискусійну тему. Воно вимагає застосування вмінь формулювати й обстоювати власну думку, аргументувати, наводити приклади для підтвердження своїх думок, робити висновки, логічно й послідовно викла­дати думки у зв’язному тексті й передбачає виявлення рівня знань учасників ЗНО з національної та світової літератури, історії, мистецтва.
У творі слід аргументовано підтримати або спростувати подану в завданні позицію, продемон­струвати вміння створювати текст-роздум на запропоновану тему. Зазначимо, що в учасників не вимагають докладного переказу змісту художнього твору, на який покликаються, чи повної харак­теристики персонажів. Проте обов’язковим є сформулювати тезу, навести два-три переконливі докази, які найкраще аргументуватимуть міркування, проілюструвати думки покликаннями на приклади з художньої літератури (указати проблему, порушену письменником, назву твору, назва­ти художні образи, через які проблема розкрита, навести цитати з твору тощо), історичні факти, приклади із суспільно-політичного життя або випадки із життя. Наприкінці необхідно сформулю­вати висновки.
Отож для формулювання характерна чіткість в умовах, які слід виконати, щоб робота була та­кою, що відповідає заданим критеріям. Так, твір-роздум — особливий текст, будова якого визначе­на законами логіки. Таким чином, від випускника вимагають написати висловлення, у якому потрі­бно чітко й послідовно дотримати певної структури.
Структура власного висловлення у форматі ЗНО:
Або:
Розгляньмо детальніше кожен зі складників, що становить структуру твору-роздуму:
Усі елементи структури твору мають перебувати в логічному зв’язку: аргументи доводять те­зу, приклади підтверджують правильність аргументів, висновок підсумовує висловлене.
Оцінюють структуру твору за таким критеріями: наявність усіх названих елементів структури, їх пов’язаність (тезі відповідають аргументи, приклади й висновок) і використання спеціальних слів та висловів, потрібних для кожної частини тексту.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *