Твір на тему: «Що важливіше: бути освіченим чи мудрим?»

Автор | 15.03.2020

По-перше, без свідомого якісного навчання не можна здобути ні потрібних знань, ні власного досвіду на основі живих знань.
Класичний приклад того, як руйнує дитину схоластика, бачи­мо в оповіданні Івана Франка «Грицева шкільна наука»: зі школи виходив забитий, покірний «туман вісімнадцятий».
По-друге, мудрий має здатність протягом усього життя шля­хом навчання, роздумів, спостережень і праці накопичувати пози­тивний досвід, не зациклюючись на помилках. Наприклад, гетьман Петро Конашевич-Сагайдачний завдяки високій освіченості та природній мудрості впорядкував козацьке військо, згуртував українське суспільство, зміцнив міжнародні зв’язки, розвивав ос­віту й церкву.
Отже, плекаймо в собі освічену мудрість. Здобуваймо живі знання та вміння, незважаючи на неодмінні помилки, діяти й на­бувати позитивного досвіду для нової діяльності.

Слушність цієї думки можна довести багатьма аргументами. Ось один із них. Люди нерозумні навіть не здогадуються, що, здо­бувши освіту, вони, по суті, лише стали на цю дорогу, а ті, які вчи­лись «так, як треба», ще навчаючись, готували себе до цієї подо­рожі, на яку здатний далеко не кожний з освічених. Яскраво зображене різне ставлення до здобування знань у безсмертному посланні Тараса Шевченка «І мертвим, і живим…». Ті, хто бере з наук лише «великих слів велику силу та й більш нічого», хто рад­ше пристане до будь-яких ідей (німецького раціоналізму, на­приклад, або слов’янофільства), аби вони були новими й модни­ми, протиставляються іншим, по-справжньому мудрим, кому знання потрібні, щоб пізнати й відродити рідну країну, стати гос­подарем «у своїй хаті».
Мудра людина має розум, щедру душу, співчуття, добро в серці, а її тинки вносять гармонію в життя. Біля неї інші люди припи- няють метушитися, скаржитися, відчувають приплив сил.
Маю чудовий приклад із власного досвіду. Щоліта я проводжу місяць у спортивному таборі на острові, де ми тренуємося, учи­мося бути самостійними. Наші керівники — люди з вищою осві­тою (є навіть доктор наук), об’єднані метою допомогти розніже­ним міським хлопцям гартуватися, стати мужніми, виживати в природних умовах. Але й дорослі, і діти давно помітили: спокій­но, розважливо, по-житейськи розумно найнапруженішу ситуа­цію завжди «розрулить» дядько Гриша, у якого за плечима 7 кла­сів, а досвіду доброзичливого спілкування — понад 60 років.
Отже, не можна автоматично стати мудрим, здобувши освіту. Але якісна освіта дає стимул здобувати мудрість — досвід, корис­ний для позитивних змін. Мудрі люди здатні зрозуміти інших, спрямувати спільні зусилля на злагоду й добро.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *